Endodoncja

endodoncja

Endodoncja

Jednym z działów współczesnej stomatologii jest endodoncja. Ta dziedzina medyczna zajmuje się głównie rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz przeprowadza rozpoznanie i leczeniem chorób tkanek okołowierzchołkowych. Główną metodą leczenia jaką stosuje endodoncja jest leczenie kanałowe. Wykonuje się je za pomocą bardzo cienkich narzędzi piłująco-penetrujących. Endodoncja jest przeprowadzana w szczególnie głębokich ubytkach próchniczych, gdy rozpoznano martwicę miazgi, po złamaniu czy zwichnięciu zęba lub przed wykonaniem korony zębów lub mostu protetycznego.

Jednym z działów stomatologii zachowawczej jest endodoncja. Dział ten zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń tkanek okołowierzchołkowych i miazgi zęba. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jaki wykonuje endodoncja jest leczenie kanałowe. Lekarz stomatolog używa niezwykle cienkich narzędzi, którymi usuwa chorą miazgę z komory zęba i kanałów zęba. Oczyszczone kanały są dezynfekowane i wypełniane gutaperkiem lub innym materiałem wypełniającym. Tak wykonywana endodoncja odbywa się pod kontrolą radiologiczną. Współczesna endodoncja wykorzystuje specjalne mikroskopy lub endometry.