Leczenie zębów

Leczenie zębów

Leczenie zębów

Przeznaczeniem chirurgii stomatologicznej jest leczenie zębów . Chirurg stomatolog wykonuje ekstrakcje, zębów zatrzymanych i zębów mądrości. Inną procedurą wykonywaną przez chirurga stomatologa to odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku. Leczenie zębów jest najczęściej przeprowadzone poprzez leczenie kanałowe zębów. Leczenie zębów za pomocą endodoncji polega na otwarciu komory zęba i usunięciu martwej lub żywej miazgi. Następnie stomatolog opracowuje kanał korzeniowy przy użyciu narzędzi kanałowych z obfitym płukaniem kanałów. W trakcie opracowywania kanałów korzeniowych następuje całkowite usunięcie miazgi kanałowej.

Najczęściej leczenie zębów odbywa się za pomocą leczenia kanałowego. Ten skomplikowany zabieg endodontyczny przeprowadza się w kilku etapach. Na początku leczenie zębów odbywa się poprzez usuwanie chorej tkanki zęba z kanałów zębowych i komory zęba. Następnie wszelkie ubytki wypełnia się po zdezynfekowaniu gutaperką. Leczenie zębów polega również na wykonywaniu korony lub mostu ortodontycznego, leczeniu próchnicy, ubytków martwicy, złamań i zwichnięć. Leczenie zębów takich jak siekacze czy kły jest powszechnie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.