Karta Zaprzyjaźnionego Pacjenta

Ulotka Karty Zaprzyjaźnionego Pacjenta

Regulamin Karty Zaprzyjaźnionego Pacjenta

 1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z Karty Zaprzyjaźnionego Pacjenta
 2. Organizatorem akcji jest CENTRUM STOMATOLOGICZNE Jahromi- Kloss, mieszczące się przy ul. Rejtana 10/u2 w Bydgoszczy.
 3. Promocja dotyczy usług stomatologicznych świadczonych na terenie CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO Jahromi-Kloss mieszczącego się przy ul. Rejtana 10/u2 w Bydgoszczy.
 4. Akcja trwa do odwołania.
 5. Warunkiem uzyskania Karty Zaprzyjaźnionego Pacjenta jest okazanie lekarzowi ulotki inforującej o akcji przed rozpoczęciem wizyty.
 6. Pacjent w ramach akcji:
  • uzyskuje rabat na wszelkie zabiegi stomatologiczne
   • w godz 8.00-14.00 w dni powszednie – 15%
   • w godz. 14.00-20.00 w dni powszednie – 10%
  • jako datę przystąpienia do akcji uznaje się datę odbycia pierwszej wizyty po ukazaniu ulotki
  • rabat obowiązuje na wszystkie zabiegi stomatologiczne świadczone w CENTRUM STOMATOLOGICZNYM Jahromi-Kloss
  • rabat utrzymuje się tylko i wyłącznie w przypadku zachowania ciągłości leczenia
  • jako ciągłość leczenia uznaje się, że pacjent będzie odbywał wizyty nie rzadziej niż 1 w miesiącu do momentu ukończenia leczenia, zaplanowaniego na pierszej wizycie oraz wizyt kontrolnych co 6 miesięcy po zakończeniu zaplanowanego wcześniej leczenia.
  • w przypadku wystąpienia odstępu między wizytami dłuższego niż 1 miesiąc w trakcie leczenia lub 6 miesięcy w przypadku wizyt kontrolnych, pacjent traci możliwość korzystania z Karty Zaprzyjaźnionego Pacjenta
 7. Ulotkę informującą o akcji można przekazywać osobom trzecim.
 8. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
 9. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie gabinetu
 10. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu.