Polityka prywatności

Pragniemy Państwa poinformować, że Centrum Stomatologiczne Jahromi-Kloss, z siedzibą w Bydgoszcz, przy ulicy Rejtana 10U/2, przetwarza Państwa dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

1. Administrator danych osobowych

Centrum Stomatologiczne Jahromi-Kloss (dalej: Klinika).
Kontakt:
listownie na adres: Rejtana 10U/2, 85-032 Bydgoszcz
przez e-mail: kontakt@jahromi-kloss.pl
telefonicznie: 7312802992.

2.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Klinika będzie przetwarzać dane osobowe Pacjenta na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dla celów:

  • profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, udokumentowania uprawnień do uzyskania zabezpieczenia społecznego, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;

  • gromadzenia i systematyzowania informacji medycznej dla realizacji obowiązków ustawowych związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej;

  • udzielania Pacjentowi oraz upoważnionym przez niego osobom informacji o stanie zdrowia;

  • utrzymywania stałego kontaktu z Pacjentem.

3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe Pacjenta są/będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane podmiotom publicznoprawnym, organom administracji publicznej na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z prowadzeniem Systemu Informacji Medycznej, statystyki publicznej, zapewnieniem świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane innym podmiotom leczniczym w celach i zakresie niezbędnych dla sprawowania opieki zdrowotnej nad Pacjentem. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane aptekom w rozumieniu przepisów regulujących funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w związku z realizacją recept elektronicznych na zasadach określonych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Pacjenta w formie dokumentacji medycznej przechowywane są przez czas określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Pacjentowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Klinika swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Klinika przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Klinika zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Umów się na wizytę
w Jahromi-Kloss

Umów wizytę